Vakantiehuizen Bourgogne   

Home      omgeving    Reserveren    

 

Privacy Verklaring Vakantiehuizen Bourgogne

Vakantiehuizen Bourgogne met adres Aux Chaumes, 71800 Ouroux Sous le Bois Ste Marie – Frankrijk is eigenaar van de website www.vakantiehuizenbourgogne.nl

Dit is een publieke website waarop de promotionele gegevens van Vakantiehuizen Bourgogne  gepubliceerd staan.

We dragen graag zorg voor onze gasten. Zorg dragen voor de persoonsgegevens die je met ons deelt, vormt hier een belangrijk onderdeel van. Deze privacyverklaring legt uit hoe we je gegevens gebruiken.

 

Verzamelde gegevens

Vakantiehuizen Bourgogne (verder mede aangeduid als “wij”) heeft persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting onze gasten te optimaliseren en te waarborgen. Wij  verwerken deze persoonsgegevens voor een ieder die gebruik maakt van één van onze verhuuraccommodaties. Wij verwerken enkel de door de huurder zelf verstrekte persoonlijke gegevens.

De gegevens die wij verwerken zijn:

 • Naam hoofdhuurder

 • Adres

 • Postcode en woonplaats

 • Land van herkomst

 • Telefoonnummer(s)

 • Aantal personen

 • Meereizende huisdieren

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Huurperiode

 • Indien van toepassing: de leeftijd en het geslacht van de meereizende kinderen

 • Aanvullende gegevens welke van het belang zijn voor het verblijf in onze accommodaties

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via mail, SMS, WhatsApp en telefonisch.

Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Persoonsgegevens over gezondheid zullen alleen worden verwerkt indien deze van belang zijn voor het verblijf.

 Registratie van persoonsgegevens

De website van Vakantiehuizen Bourgogne is vrij te bezoeken, alle beschikbare informatie is te raadplegen , over o.a. verhuuraccommodaties en hun prijzen zonder dat er persoonsgegevens ter beschikking dienen te worden gesteld. 

De verstrekte persoonsgegevens zullen wij behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

 Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

Wij respecteren en beschermen het vertrouwelijk karakter van deze persoonsgegevens.

Zo zullen er, buiten de verwerking van gegevens benodigd voor het tot stand komen van de verhuurovereenkomst en de facturering, geen enkele persoonsgegevens zoals adres, e-mail, telefoonnummer, demografische gegevens of identificatiegegevens verstrekt worden aan derden zonder dat er toestemming is verleend tot deze verwerking en zonder dat het doel van deze verwerking bekend is.

Telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen) zullen wij gebruiken om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

De persoonsgegevens die Vakantiehuizen Bourgogne verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. 

De informatie zal louter voor interne doeleinden, gelinkt aan het verhuur, verwerkt worden. Het e-mailadres zal maximaal twee keer per jaar worden gebruikt voor promotiedoeleinden van Vakantiehuizen Bourgogne zelf.

Tevens kan het e-mailadres worden gebruikt voor een tevredenheidonderzoek naar aanleiding van het verblijf. Dit alleen ter bewaking/ter verbetering van de serviceverlening van Vakantiehuizen Bourgogne.

Wij geven geen persoonsgegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. 

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derden.

 

Samenwerking met overige partijen

Vakantiehuizen Bourgogne werkt samen met de volgende partijen: 

 • Yourhosting is de host van de website. In principe lopen er geen andere persoonsgegevens via Yourhosting dan de bezoekgegevens van de website.

 • De betalingen en terugstorten van de borgsom zullen plaatsvinden via de Rabobank of de ING-bank.  Omdat de banken zelf verantwoordelijk zijn voor het verwerken van  persoonsgegevens verwijzen wij naar de privacyverklaring van de banken voor meer informatie.

 • E-mail verkeer zal voornamelijk via Hotmail plaatsvinden. Hotmail gebruikt, voorzover wij weten, de gegevens niet voor eigen doeleinden.

 • Wij behouden het recht voor om Awstats en Google Analytics te gebruiken om de werking van de site te kunnen analyseren en om het rendement van verkeersbronnen te kunnen meten. Wij geven geen toestemming om de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere diensten.

 • Onze verhuuraccommodaties zijn ook via sites van derden te boeken, voor de privacyverklaring van deze sites verwijzen wij u naar de betreffende website.

 • Het vakantiehuis Barricant wordt door ons verhuurd namens de huiseigenaar. In principe verstrekken wij alleen de naam van de hoofdhuurder en de verblijfsperiode aan de huiseigenaar. Indien het nodig is aangaande verzekeringskwesties e.d. dan zullen wij de huiseigenaar aanvullende gegevens verstrekken.

Duur van de verwerking

Deze gegevens worden door ons verwerkt voor de duur die noodzakelijk is in functie van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Recht op  inzage

De betreffende persoon heeft het recht zijn gegevens die Vakantiehuizen Bourgogne heeft geregistreerd, in te zien en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens te laten corrigeren.

 

Recht van verzet

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

 

Recht om klacht in te dienen

Indien er een klacht is, verzoeken wij om rechtstreeks contact op te nemen met Vakantiehuizen Bourgogne. Wij zullen alle mogelijke maatregelen treffen om aan de bezorgdheid i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens tegemoet te komen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heb je een klacht over het gebruik van je persoonlijke gegevens door Vakantiehuizen Bourgogne en kom je er met ons niet uit? Dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 Vakantiehuizen Bourgogne, 6 januari 2019

 


Home       omgeving       Reserveren       Terug naar huurhuizen